Dzień Wolności Chłopskiej w Gorajcu – dzień wyzwolenia

W maju 2023 roku mija 175 lat od momentu, gdy zniesiona została pańszczyzna w Galicji. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że przed rokiem 1848 roku większość chłopów, czyli niemal cała ówczesna społeczność, była faktycznie niewolnikami. Szukanie jakichś usprawiedliwień czy pomysłów, jakoby była to forma opieki państwa nad chłopami, to rozpaczliwa próba bronienia wyimaginowanej poetyckiej wizji wieszczów narodowych, którzy tworzyli fikcję. To do jakiego stanu doprowadziła chłopów szlachta, wymaga stanowczego potępienia i uznania szlachty za szkodników winnych tragedii związanych z historią Polski.

Co faktycznie stało się w 1848 roku po zniesieniu pańszczyzny? Co to zmieniło w życiu zwykłego chłopa? Nastąpiła wtedy drastyczna zmiana rzeczywistości. Przez setki lat szlachta praktycznie tylko poniżała chłopów. Poprzez poniżanie zakodowali oni w człowieku traumę, która przekazywana jest nadal przez pokolenia. Wielu ludzi do dziś widzi problem w tym, że pochodzą ze wsi. Ci, którzy przenieśli się do miast, od razu stają się „miastowymi”, czyli lepszymi. Pokazuje to jakim nadal brzemieniem w społeczeństwie jest tylko bycie ze wsi. Jakby był to jakiś gorszy typ człowieka, który przez pokolenia szlachta utrwalała w mentalności społecznej. To wyimaginowane brzemię nadal wielu ludziom ciąży, ale zniesienie pańszczyzny, w końcu dało chłopom możliwość, by mogli poczuć czym jest wartość jednostki. Dostali wolność i możliwość bogacenia się. Mogli uwolnić swój potencjał, umiejętności i przedsiębiorczość. Najcenniejsza rzeczą jaką szczególnie dziś warto sobie uzmysłowić jest to, że nie ważne jakie mamy pochodzenie, każdy ma wartość. I właśnie to jest powód, dla którego warto obchodzić święto Wolności Chłopskiej. Wszystkie święta jakie mamy obecnie w Polsce, są tylko świętami religijnymi i związanymi ze szlachtą i państwem. Chłopi, zwykli ludzie, nie mają żadnego święta, kiedy to mogliby przypomnieć sobie kim są i być z tego dumnymi!

Szczególnie elitom ciąży na sumieniu i podświadomie nie mogą zaakceptować tego, że to zaborcy znieśli pańszczyznę chłopom. Warto wziąć ten fakt za dziejową normę. Natomiast teraz przyszedł czas na proklamowanie nowego święta, pierwszego święta Wolności Chłopskiej.