Roztocze AI

Trwają prace koncepcyjne związane z utworzeniem grupy zajmującej się zależnościami między wdrażanymi obecnie masowo algorytmami generatywnej sztucznej inteligencji a tym jak postrzegane jest Roztocze.

Celem projektu Roztocze AI jest wypracowanie ogólnej osnowy merytorycznej pod zmiany jakie będą wynikać z tych wdrożeń.